Prison Escape Logo

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat onze site werkt zoals wij hem hebben bedoeld. Gebruik een andere browser, bijvoorbeeld op je telefoon. Je kan ook altijd contact opnemen via onze chat, info@goodcopbadcop.nl, of bellen naar +31 85 130 87 66

Laatste update: 12-8-2019

Hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies we plaatsen leggen we je graag uit. Hieronder eerst een korte versie die je in 2 minuten kunt lezen. Daaronder vind je de volledige en officiëlere versie.

In dit Privacy & Cookie Statement leggen we uit hoe Real Life Gaming B.V. en haar gelieerde ondernemingen (waaronder: Prison Escape B.V., Make It Real B.V., Up The Game B.V., hierna Real Life Gaming) omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers en gebruikers van onze website/webshop, en/of deelnemers aan door of vanwege Real Life Gaming georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten alsook sollicitanten. Real Life Gaming hecht veel waarde aan een zorgvuldige en vooral veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

De koper van een toegangsticket voor een evenement van Real Life Gaming, de bezoeker aan een evenement van Real Life Gaming, de deelnemer aan een door (of vanwege) Real Life Gaming georganiseerd evenement en de gebruiker van diensten van Real Life Gaming worden hierna in dit Privacy & Cookie Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “u” genoemd.

Onze websites

Real Life Gaming beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit privacy statement gezamenlijk “de websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites en daaraan verwante domeinen (zoals .nl en .com):

www.prisonescape.nl
www.reallifegaming.nl
www.goodcopbadcop.nl
www.upthegame.nl

De website van Real Life Gaming bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Real Life Gaming is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywet- en regelgeving van de websites van derden.

Waarom verwerkt Real Life Gaming persoonsgegevens

In het algemeen kan Real Life Gaming gegevens van u verzamelen op de volgende momenten:
– u meldt zich als gebruiker aan voor een nieuwsbrief van Real Life Gaming
– u koopt een ticket voor een evenement van Real Life Gaming
– u verzendt een e-mail aan ons of vult een contactformulier in
– u maakt uw gegevens publiekelijk openbaar via of door gebruik van onze websites, social media of een ander publiekelijk platform.

De informatie die Real Life Gaming daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden. 

Real Life Gaming kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens en telefoonnummer.
  • Gegevens over de geplaatste bestelling.
  • E-mailadres.
  • IP-adres.
  • Betaalgegevens.
  • Verdere persoonsgegevens. Deze zijn afhankelijk van de aard van de relatie die Real Life Gaming met u heeft.

Deze of delen van de hierboven beschreven persoonsgegevens worden verzameld door het aanvragen van een Real Life Gaming nieuwsbrief, het registreren op de website of in de ticketshop, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.

Real Life Gaming zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving en conform dit Privay & Cookie statement.

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Real Life Gaming verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

Uitvoering overeenkomst: indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw persoonsgegevens door Real Life Gaming verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het verzorgen van de evenementen. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en / of voor een gerechtvaardigd belang dat Real Life Gaming nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).Marketingdoeleinden: uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, actiemailing en / of inspiratiemails, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Real Life Gaming vraagt Real Life Gaming altijd voorafgaande uw toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven voor mailinglijsten. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Real Life Gaming nastreeft, namelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Klantenservice: indien u gebruik maakt van de klantenservice worden uw persoonsgegevens gebruikt om service te bieden. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG), of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Real Life Gaming nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsuitvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Sollicitatie: wanneer u solliciteert via onze website of per mail, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Real Life Gaming nastreeft, namelijk om mensen aan te nemen om voor Real Life Gaming te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Indien Real Life Gaming voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Real Life Gaming u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Real Life Gaming deelt ook gegevens met derden

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u kan Real Life Gaming aan haar partners/derden persoonsgegevens verstrekken. Real Life Gaming deelt slechts persoonsgegevens van klanten en / of website gebruikers met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van persoonsgegevens. Op die manier zorgt Real Life Gaming ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van klanten en / of website gebruikers waarborgen. Dit zijn de partijen waarmee we samenwerken. Uiteraard hebben wij het volledige vertrouwen in deze partijen. Deze partijen kunnen uw gegevens opslaan op het moment dat u die bij ons opgeeft:

Eventix B.V. (ticketservice): als u een of meerdere tickets koopt voor een van onze evenementen op onze website verloopt de bestelling via Eventix B.V. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres,, geboortedatum en bankrekeningnummer worden dan uitsluitend door Eventix veilig opgeslagen, nooit langer dan nodig. Ook zal Eventix B.V. u nooit ongevraagd contacteren voor zaken die niet te maken hebben met uw aankoop van een ticket van Real Life Gaming. Eventix B.V. genereert ook de tickets die als toegangsbewijs gelden, voor groepsaanvragen zullen wij de gegevens (namen & email bezoekers) invoeren welke u verstrekt. Lees ook het privacybeleid op eventix.io.

The Rocket Science Group LLC (MailChimp, mailing list provider); Met dit systeem versturen wij onder andere de nieuwsbrief en de informatie mails voorafgaand het evenement.

Shopify Inc. Onze webshop maakt gebruik van dit systeem. Wanneer u een aankoop doet worden de door u ingevulde gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer uitsluitend verwerkt om te zorgen dat u uw bestelde producten thuis ontvangt. Lees ook het privacybeleid op shopify.com.

Google Analytics, Real Life Gaming gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Hiervoor gebruikt Real Life Gaming Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van Real Life Gaming de IP-adressen.

Hyver, Als u een mail naar ons verstuurd behandelen wij die via dit platform. Gegevens zoals uw naam en emailadres worden daar bewaard maar nooit langer dan nodig. Lees ook het privacybeleid op https://hiverhq.com/.

Intercom, Inc. Dit is ons live-chat systeem. Wanneer u er voor kiest om uw e-mailadres achter te laten dan wordt deze gebruikt zodat we later weer contact op kunnen nemen om te zorgen dat u antwoord krijgt op uw vraag. Lees ook het privacybeleid op intercom.com.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen om te zorgen dat de site goed werkt en om gedrag te analyseren zodat wij de website kunnen verbeteren. Wij plaatsen zelf geen cookies (behalve om te onthouden dat je cookies accepteert, ironisch), maar sommige plugins en apps die we op de site gebruiken van derden doen dat wel.Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat Real Life Gaming de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Real Life Gaming gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het website gebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau

Marketing cookies: Om je via Facebook relevante advertenties kunnen laten zien gebruiken wij Facebook Pixel. Zo kun je bijvoorbeeld via Facebook een gerichtere advertentie te zien krijgen als je al eens onze site hebt bezocht.

Cookies voor kernfuncties: Zoals het onthouden van je cookie-voorkeur.

Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.

Real Life Gaming gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van Real Life Gaming de IP-adressen.

Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Real Life Gaming als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Beveiliging

Real Life Gaming neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

 Real Life Gaming bewaart uw persoonsgegevens op servers in Europa. Indien en voor zover Real Life Gaming persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Bewaartermijnen

Real Life Gaming bewaart de persoonsgegevens van klanten en / of website-bezoekers niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze persoonsgegevens verzamelt. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan vijf jaar, tenzij er een wettelijke verplichting voor bestaat om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

U kunt Real Life Gaming verzoeken de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Real Life Gaming de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Real Life Gaming de persoonsgegevens verwijderen.

Social media

Real Life Gaming gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugins in te loggen op hun social media accounts kunnen websitebezoekers producten liken en delen met anderen. Real Life Gaming krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en evenmin tot de persoonsgegevens van de websitebezoeker die zich op het social media bevinden.

Toepasselijkheid van uw verplichting om gegevens te verstrekken

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u deze informatie echter niet verstrekt, kunnen wij onze website niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkings- doeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een “*” of een ander symbool.

Uw rechten

U kunt Real Life Gaming ten allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (zie hierboven), heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

U kunt Real Life Gaming verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Real Life Gaming te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden zal Real Life Gaming uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Real Life Gaming de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U heeft ook altijd het recht om uw gegevens in te zien welke wij van u verwerken.

Ook heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u van één van de hierboven genoemde rechten gebruik wenst te maken of u in het algemeen een vraag heeft omtrent ons Privacy & Cookie Statement kunt u contact opnemen met de klantenservice van Real Life Gaming:

Real Life Gaming B.V.

Kantooradres: Kosterijland 10, 3981 AJ Bunnik

Telefoonnummer: +31 (0) 850653268

E-mailadres: info@prisonescape.nl

Real Life Gaming verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Real Life Gaming stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Real Life Gaming u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Tot slot

Real Life Gaming maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Real Life Gaming is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Real Life Gaming als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

Real Life Gaming behoudt zich het recht voor om deze Privacy & Cookie Statement regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy & Cookie Statement werden het laatst gewijzigd en herzien op 8-08-2019.

 Tickets
 Contact